Detaljeret beskrivelse og formål
G00142
Det nye Egelund
BMI, Beder Malling Idrætsforening
16-12-2021 til 31-12-2022

Vi søger støtte til vores fusion af Idrætscenter og bibliotek (Det Ny Egelund). Konkret består byggeriet af en udvidelse af vores fitness center, en multisal med springgrav og udvidelse af vores Frivillig Café klubånd


Før du kan give et bidrag, skal du vælge om du ønsker at give bidrag som privat person eller virksomhed