Detaljeret beskrivelse og formål
G00132
DSI Ejsing-Egebjerg Hallen - Udvidelse af eksisterende Idrætshal
Ejsing Boldklub
01-12-2021 til 31-12-2024

I forbindelse med nedlukning af de eksisterende forsamlingslokaler, at skabe et fælles samlingssted for sognet. Udbygningen af eksisterende hal med bl.a. en Multisal, vil muliggøre, at der kan udøves flere aktiviteter samtidig. Der vil blive etableret fitness afdeling, ligesom depot faciliteterne vil blive udbygget betragtelig. Endelig vil køkken og fællesområderne blive tilpasset de forventede aktiviteter.


Før du kan give et bidrag, skal du vælge om du ønsker at give bidrag som privat person eller virksomhed