Detaljeret beskrivelse og formål
G00124
Bygge- og moderniseringsprojekt af Bøvling Hallen
Bøvling Ungdoms- og Idrætsforening
01-06-2021 til 31-10-2021

Bøvling Hallen skal gennemføre en omfattende modernisering fra en hal til et idræts- og kulturhus, hvor sport og kultur skal styrke det sociale liv og samhørigheden i lokalsamfundet samt danne rammer for, at lokalområdets ældre såvel som tiltagende antal børnefamilier kan mødes og etablere fællesskaber og dyrke forskellige idrætsformer.

 

Der skal konkret laves:

  • nye springfaciliteter med bedre tilløb
  • udvidelse af motionscenter
  • etablering af køkken
  • forsamlingslokaler.

Før du kan give et bidrag, skal du vælge om du ønsker at give bidrag som privat person eller virksomhed