Detaljeret beskrivelse og formål
G00121
Opførelse af Hvidbjerg Aktivitetshus med tilhørende udearea-ler og parkeringsfaciliteter ved Hvidbje
Spøttrup Motion & Sport
09-02-2021 til 30-11-2021

Der samles ind til følgende elementer i projektet:

  • Køkkenfaciliteter og salgsbod
  • Køb af grund til familiesport, bueskydning, parkering m.m. inkl. udgifter til udstykning
  • Indretning af grøntområde med terrænregulering, beplantning, hegning, græssåning, faciliteter fx panna boldarena
  • Etablering af parkeringsplads
  • Køb af øvrigt inventar til aktivitetshuset f.eks. borde, stole, lamper m.m.

Før du kan give et bidrag, skal du vælge om du ønsker at give bidrag som privat person eller virksomhed