Detaljeret beskrivelse og formål
G00117
Retablering af Ryde sognegård, nu benævnt Fællessalen.
Ryde Handbjerg Ungdomsforening
23-11-2020 til 01-10-2021

Efter aftale med Friskolen overtager Ryde-Stendis Beboerforening bygningerne (foyer, lille og stor sal samt køkken og toiletter) med henblik på at opdatere og modernisere faciliteten så den igen bliver et attraktivt og naturligt samlingssted for områdets aktiviteter, herunder ikke mindst for Ryde Handbjerg Ungdomsforening, som er den idrætslige paraplyorganisation for stort set alle områdets idrætsaktiviteter.  RHU Fodbold, RHU Motion og Gymnastik, Motion-løb, VRH Håndbold, Stavgang, Volleyball.
Den tidligere sognegård benævnes nu Fællessalen. Det er endvidere hensigten at opdyrke / genoptage områder, som de seneste 10 år stort set er blevet lagt på hylden, så som minikoncerter, intimkoncerter, danseundervisning, udvidet mødevirksomhed for organisationerne i området og andre sociale aktiviteter så som fællesspisning, fællessang, jule- og høstfestligheder.

 


Før du kan give et bidrag, skal du vælge om du ønsker at give bidrag som privat person eller virksomhed