Detaljeret beskrivelse og formål
G00087
Udvidelse af Nordvest Hallen, Tjørring
Tjørring IF, Hovedbestyrelse
01-06-2019 til 31-12-2024

Nordvest Hallen udvides med ny multisal, nye fitness lokaler, nyt kantineområde samt nye mødelokaler og depotrum m.m.

Samtidig ombygges flere af de eksisterende faciliteter, så Nordvest Hallen herefter fremstår som et topmoderne idræts- og kulturcenter, der matcher de daglige brugeres behov for idrætsudøvelse og samtidig giver mulighed for afholdelse af kulturelle og sociale arrangementer m.m.  

Nordvest Hallen anvendes af Tjørring Idrætsforenings ca. 2.500 medlemmer samt børn fra naboinstitutionen Stjernen (børnehave og skole), og herudover for Tjørring og omegns borgere generelt.


Før du kan give et bidrag, skal du vælge om du ønsker at give bidrag som privat person eller virksomhed