Detaljeret beskrivelse og formål
G00081
Ny Hal 2 i Rækker Mølle
Rækker Mølle Gymnastik og Ungdomsforening
01-04-2019 til 01-05-2020

Indsamling i forbindelse med opførelse af hal 2 i Rækker Mølle – renovering af fodboldklubhuset, så denne også kan fungere som omklædning for hal 2 – foyer der samler eksisterende hal med ny hal og klubhus.