Detaljeret beskrivelse og formål
G00079
Nyt Idræt & KulturCenter, Hornbæk, Randers
Hornbæk Sportsforening Randers
11-02-2019 til 31-12-2021

Hornbæk Idræt og Kultur Center skaber plads til endnu flere aktiviteter i Hornbæk Sportsforening, Hornbæk Gymnastikforening og Randers Firma Sport på et fremtidigt fælles anlæg beliggende Gl. Viborgvej 50.

Her bliver plads til fodbold på græsbaner og kunstgræsbane, multibane, krolf, minigolf, cykling, løb, crossfit, gymnastik, dart, E-sport, FDF spejdere, petanque og meget mere bevægelse for alle, uanset alder og interesse

Nærværende projektet omfatter  køb, renovering og udvidelse af klublokaler og omklædningsrum, baner, samt etablering af ude arealer med tilhørende udstyr. I et senere projekt etableres bevægelseshus og fitness.

Se også www.hikc.nu for yderligere informationer og følg udviklingen på facebook siden "Hornbæk Idræt & Kulturcenter"


Før du kan give et bidrag, skal du vælge om du ønsker at give bidrag som privat person eller virksomhed