Detaljeret beskrivelse og formål
G00075
Udvidelse/forbedring af faciliteter i Springcenter Aarhus
VIK, Vejlby Idræts Klub gymnastik
01-11-2018 til 31-12-2019

Midlerne fra indsamlingen skal bruges til at skabe de bedste rammer for gymnastik og bevægelse til de tusindvis af børn, unge og voksne som til daglig benytter Springcenter Aarhus på Hvidkildevej.

De indsamlede midler vil gå til:

  1. Opførelse af en ny hal til spring og rytmisk gymnastik,
  2. Springredskaber og andet inventar i den nye hal eller i de eksisterende haller, og
  3. Multirum og mødesteder for hallernes brugere og beboere i område.

Tusind tak for dit bidrag – stort som småt! Vi håber med dit bidrag at kunne skabe nogle fantastiske rammer for nuværende og fremtidige brugere af Springcenter Aarhus.