Detaljeret beskrivelse og formål
G00073
Støtte til kulturhus i Gullestrup med til-knytning til Gulle-struphallen
Gullestrup IF
19-09-2018 til 30-06-2019

Indsamlingen formål er til støtte for udvidelse af Gullestrup-hallen med et kulturhus.

De indsamlede midler vil blive anvendt til en mindre del af selve byggeriet, samt inventar og udstyr til aktiviteter der kan foretages i kulturhuset i sammenhørighed med hallen. Støtten til selve byggeriet, her tænkes der på bedre omklædningsfaciliteter og opbevaringsmuligheder som gøres tidssvarende og handicapvenlige, samt ”synlighed til omgivelserne” via transparente gavle indeholdende sammenhængende klatrekuber der naturligt appellerer til leg og bevægelse

Inventar og udstyr til aktiviteter, her tænkes på opholdstrappe inde i salen, funktions og klatrevæg, scenetæppe og scene-belysning, således at kulturhuset kan deles op i mindre område, hvilket vil skabe rammer for at der kan udføres 2 forskellige former for aktiviteter samtidig, hvilket indbyder til selv mindre aktiviteter.