Detaljeret beskrivelse og formål
G00072
Hjørring Skytteforening - Elektronisk markering på skydebaner
Hjørring Skytteforening
01-09-2018 til 31-12-2019

I Hjørring Skytteforening skyder vi i dag på papskiver, men ønsker at installere et elektronisk markeringsanlæg. Det vil give vores medlemmer – børn/junior/ung/voksen – et større træningsudbytte ved at skærpe fokus på marginaljusteringer, idet resultatet af skydningen vil være målbart for skytten.

De indsamlede midler skal sammen med tilskud fra fonde udgøre vores egenbetalingen af projektet. Egenbetalingen udgør 1/3 af investeringen. Fra Skydebaneforeningen Danmark er der bevilget lån og tilskud til etableringen.