Detaljeret beskrivelse og formål
G00061
Ryde Handbjerg UF - Renovering af gymnastisal og omklædningsrum
Ryde-Handbjerg UF
03-02-2018 til 01-06-2018

RHU er, i samarbejde med Margrethe Reedtz Skolen og Støtteforeningen, gået igang med at renovere gymnastiksal og omklædningsrum.

Der bliver drænet rundt om gymnastiksalen, alle vinduer udskiftes og der lægges nyt gulv i salen.

Der indrettes 2 nye omklædningsrum, 4 nye toiletter, hvoraf det ene bruges til dommeromklædning og desuden nyt boldrum.

Omklædningsrummene tænkes også brugt af fodboldholdene om sommeren og den lette adgang til nye toiletter vil sikkert også blive påskønnet af de mange som låner skolens skolekøkken.

Faktisk håber og tror vi på, at det er et projekt som mange rundt i lokalområdet vil støtte op omkring og få stor glæde af.