Detaljeret beskrivelse og formål
G00059
Foreningsliv for alle
Strategisk programområde Inklusion
21-12-2017 til 31-12-2030

Det er bedst, når alle er med! Støt puljen Foreningsliv for alle, og vær med til at sikre at idrætsfællesskaberne er åbne for alle - også dem, der har det svært økonomisk.

DGI foreninger kan søge puljen på vegne af deres medlemmer. Puljen støtter børn af vanskeligt stillede forældre samt voksne flygtninge med hjælp til kontingent, stævner og udstyr.


Før du kan give et bidrag, skal du vælge om du ønsker at give bidrag som privat person eller virksomhed