Detaljeret beskrivelse og formål
G00058
Sportscenter Buskelund - hal nr. 2
ØBG Silkeborg
07-12-2017 til 31-12-2020

Vi skal have en hal mere i Buskelund J

Vores nuværende hal er udnyttet fuldt ud, og områdets børn og unge pendler i stort omfang til andre haller for at dyrke sport. Udbygningen af lokalområdet sker i hastigt tempo og vil fortsætte de næste mange år
Kommunen har bevilget penge til hal nr. 2, men vi ønsker at skabe nogle gode rammer for både børn og unge i området – ja for hele lokalområdet. Som supplement til kommunens bevilling vil vi gerne samle ind til at kunne etablere en springgrav,  et motionsrum og forbedrede klubfaciliteter. Det vil være til gavn ikke kun for sportsforeningerne men i høj grad også for Buskelundskolen i dagtimerne.
Vi håber du vil støtte op om projektet og være med til at sikre, at vi får nogle attraktive muligheder i Buskelundhallerne. Støt projektet med et bidrag og gør en positiv forskel!