Detaljeret beskrivelse og formål
G00055
Multihus Taarshallen
Taars-Ugilt Idrætsforening
16-11-2017 til 31-12-2019

Multihus Taarshallen, en udbygning af den eksisterende hal så den fremover kan rumme bla. et samlet TUI men i den grad også bliver hele byen og områdets samlingssted med mediatek, samlingslokaler, multihal, værksted for alle, cafeområde, produktionskøkken, lounges osv


Før du kan give et bidrag, skal du vælge om du ønsker at give bidrag som privat person eller virksomhed