Detaljeret beskrivelse og formål
G00055
Multihus Taarshallen
Taars-Ugilt Idrætsforening
16-11-2017 til 31-12-2019

Multihus Taarshallen, en udbygning af den eksisterende hal så den fremover kan rumme bla. et samlet TUI men i den grad også bliver hele byen og områdets samlingssted med mediatek, samlingslokaler, multihal, værksted for alle, cafeområde, produktionskøkken, lounges osv