Detaljeret beskrivelse og formål
G00050
Harlev Idræts og kulturcenter
Harlev Idræts Klub
01-09-2017 til 01-02-2022

Harlev Idrætsklub og øvrige foreninger, Institutioner og borgere i Harlev ønsker at opføre ”Harlev Idræts- og Kulturcenter” til at samle, udvide og udvikle områdets idræts- og kulturaktiviteter.

Derfor opføres i tilknytning til eksisterende skole og hal en ny hal med multifunktion, herunder springgrav, nye baner til forskellig boldspil, samt tribune til publikum ved såvel sportslige og kulturelle arrangementer. Yderligere vil blive etableret en cafe til glæde for børn i skoletiden, samt sportsudøvende og gæster i fritiden. Oven på cafeen etableres et nyt attraktivt fitness center med byens bedste udsigt. Omklædningsfaciliteterne knyttet til nuværende hal vil blive renoveret, ligesom nye vil blive etableret til brug i Fitness.

Følg udviklingen på facebook siden ” Harlev Idræts- og Kulturcenter.