Detaljeret beskrivelse og formål
G00048
Udvidelse af Midtmors sports- og fritidscenter
Midtmors Gymnastik og Fitness - MGF
01-08-2017 til 30-06-2018
Vi ønsker konkret at lave en tilbygning til hallen, som skal huse et nyt, stort lokale dedikeret til eSport på 1. sal og et fleksibelt holdlokale nedenunder med plads til yoga. Holdlokalet kan deles op i to mindre lokaler. Dertil skal være et lille mødelokale samt et kontor, så vi får frigivet andre, eksisterende lokaler til idræt. Generelt arbejder vi med at skabe åbenhed og gennemsigtighed i centeret via glas, infoskærme og snart streaming. Man skal fornemme, hvad der sker i centret og få oplevelsen af, at der altid er gang i den.