Detaljeret beskrivelse og formål
G00043
Udbygning og indretning af Østbirkhallen
Østbirk Idrætsforening
10-05-2017 til 31-08-2018
Midlerne fra gaveindsamlingen skal bruges til at udvide og indrette det planlagte byggeri af en multihal i forbindelse med Østbirkhallen til en hal i fuld størrelse.

Skal rumme Østbirk Idrætsforening idrætslige, foreningsmæssige og kulturelle aktiviteter - indefodbold, håndbold, gymnastik, badminton, tennis, idræt om dagen, volleyball samt møder, foredrag, arrangementer for børn og unge m.m.