Detaljeret beskrivelse og formål
G00041
Udvikling af Farre Kultur og forsamlingshus
Farre Kultur- Og Idrætsforening
01-05-2017 til 31-12-2017
Projektets overordnede formål er at gentænke det 110 år gamle lokale forsamlingshus, så det, foruden at blive et tidssvarende og moderne aktivitets- og samlingssted for Farre by og omegns beboere, også kan rumme og understøtte såvel eksisterende som nye idrætslige, kulturelle og sociale aktiviteter.

Før du kan give et bidrag, skal du vælge om du ønsker at give bidrag som privat person eller virksomhed