Detaljeret beskrivelse og formål
G00041
Udvikling af Farre Kultur og forsamlingshus
Farre Kultur- Og Idrætsforening
01-05-2017 til 31-12-2017
Projektets overordnede formål er at gentænke det 110 år gamle lokale forsamlingshus, så det, foruden at blive et tidssvarende og moderne aktivitets- og samlingssted for Farre by og omegns beboere, også kan rumme og understøtte såvel eksisterende som nye idrætslige, kulturelle og sociale aktiviteter.