Detaljeret beskrivelse og formål
G00039
Hvinningdal Hallen og Fællesskabshus
HA85, Hvinningdal
20-03-2017 til 31-12-2018

Vi samler ind til en multianvendelig idrætshal samt et fællesskabshus inkl. udstyr, inventar og indretning, som skal give lokalområdet en masse nye muligheder og understøtte eksisterende og nye aktiviteter i HA85.

Den samlede facilitet skal kunne rumme mange forskellige udøvere af idræt, men også målrettet og tilpasset skolen, børneinstitutioner, SFO, kulturelle foreninger, seniorklubber og de ikke-foreningsaktive, får også faciliteter, der appellerer til dem.

Vi håber at du på din måde vil kvitterer for den visionære idé og vise din opbakning med et bidrag, så vi sammen kan skabe et fælles mødested for aktivitet og idræt.


Før du kan give et bidrag, skal du vælge om du ønsker at give bidrag som privat person eller virksomhed