Detaljeret beskrivelse og formål
G00009
Thyborøn Vandkulturhus/Vandværket
Thyborøn Fritid
01-06-2015 til 01-06-2019
 Projekt Vandværk (omdannelse af idrætshal til vandkulturhus)

Før du kan give et bidrag, skal du vælge om du ønsker at give bidrag som privat person eller virksomhed